Brevcoaching är en coachingmetod i skriven form. Till sin natur fördjupar brevcoaching självreflektion och ger ökad självkännedom. Det är en metod där lösningar på problem ofta växer fram av sig själv.

Ibland kan man känna ett starkt behov av att få råd om personliga problem från en helt neutral person. Då kan du prova att skriva ett brev till mig. Brevcoaching har många fördelar. En av fördelarna är att du kan befinna dig hemma i din egen miljö och skriva när du vill. Du skriver i din egen takt ner dina känslor, tankar och funderingar.

Hur ofta du skriver bestämmer vi tillsammans men vanligast är en gång per vecka. Det gör din process mer effektiv och du kan snabbare lösa dina eventuella problem.

Det går också bra skriva ett enda brev om något känsligt och få ett svar utan att behöva börja en längre kontakt.

Vem är brevcoaching till för?
Man behöver varken vara bra eller snabb på att skriva. Det viktiga är att du uttrycker dina tankar och vad du känner på ett sätt som jag kan förstå och det klarar de allra flesta. Många väljer brevcoaching bara därför att det känns mer avslappnat att sitta i sin egen miljö och skriva än att ha ett traditionellt psykologsamtal.

Det första brevet
När du skriver berättar du på ditt eget sätt om de problem som påverkar dig i nuet och ställer de frågor du behöver för att få ökad klarhet gällande din situation, dina tankar och känslor. Skriv så som är naturligt för dig. Som stöd kan du tänka att innehållet är det viktiga, inte det grammatiska eller språkliga.

I ett första brev kan det vara bra att hålla sig till de beskrivningar och frågeställningar som är mest angelägna för dig. När dialogen utvecklas kan nya frågor uppstå och en fördjupning ske. Mer och mer klarhet kan växa fram.

Erfarenheten har visat att det är viktigt att ha en regelbunden bestämd tid mellan brevväxlingarna och en specifik bestämd dag för att ta emot svar.

Får man skriva om allt?
Ja, det är precis det som är meningen. Du behöver inte censurera några tankar. En del av brevcoachingen är att du ska få hjälp att sortera i det som du funderar över. Du kan beskriva det du behöver få stöd i med helt egna ord och ta upp det som känns relevant för dig gällande detta. Alla tankar som finns, får också finnas i brevet.

Självklart råder sekretess och tystnadsplikt.

Det första brevsvaret
Mitt första brevsvar till dig kommer efter fem arbetsdagar och innehåller ett bemötande utifrån dina frågor samt en presentation av den praktiska delen. Jag sammanfattar ditt första brev och föreslår en målsättning för brevcoachingen som du kan ta ställning till. I den praktiska delen ska en överenskommelse om tid mellan brevväxlingen formuleras och vilken dag i veckan du vill ha dina svar.

Efter vår andra brevväxling bör vi ha kommit överens om en form för brevcoachingen.

Det är bra att initialt bestämma ett antal gånger för brev-processen. Du som skriver kan redan i ditt första brev ha önskemål om antal gånger. Det händer också att jag föreslår ett visst antal gånger för vår dialog utifrån de behov du beskriver i första brevet.

Grundläggande upplägg är 5 eller 10 gångers brevcoaching, alltså 5 eller 10 brevväxlingar. Vid behov kan vi gemensamt bestämma fler gånger för brevväxlingen. Det går som sagt också bra skriva ett enda brev om något känsligt och få ett svar utan att behöva börja en längre kontakt.

I enstaka fall med viss problematik behöver man träffas personligen, det kan då hända att jag avråder från brevcoaching.

Alla samtal är självklart konfidentiella.