Lycka är en känsla, en subjektiv upplevelse som vi alla strävar efter. Vägen dit går via nuet. Alla val vi gör, gör vi för att öka känslan av välbefinnande och minska upplevelsen av obehag. Lycka är en rent fysisk sensation som finns i din kropp. Den finns inte utanför dig. Den finns i dig och riktas utåt.

De mest välmående människorna i ett samhälle är de som bidrar mest till utvecklingen. Mår du bra ökar din kreativitet, du är mer mån om andra människor och du lever längre. Alla vinner på att du mår bra.

Välbefinnande handlar inte om att vara glad hela tiden, utan om att minska tillfällena då du mår dåligt. Därför behöver du lära dig hantera välbefinnandets motsats: stress, ilska, ångest, depression, skam och smärta. Mindfulness är en över 2000 år gammal buddhistisk strategi som utvecklats just i detta syfte. Ordet mindfulness betyder medvetenhet. Det handlar om att göra sig medvetet närvarande i nuet och göra det bästa av det. Våra liv består av ett antal på varandra följande nu där vi känner, tänker och handlar. Varje ögonblick kan fångas som på ett foto: kropp, känsla, tanke och handling. Svårare än så är det inte.

Att göra dig medveten i nuet är ett sätt att förhålla dig till livet, till omgivningen och till dig själv. Mindfulness erbjuder ett sätt att hantera alla impulser, jobbiga känslor, motgångar och besvikelser som vi konfronteras med genom livet. Problemen ligger inte utanför oss. De ligger i nuets fyra delar, kropp, känsla, tanke och handling. Vi har möjlighet att påverka nuet bara genom att utveckla förmågan att betrakta det.